Veel gestelde vragen

Klik hieronder op één van de vragen en het antwoord wordt uitgevouwen. Uiteraard kunt u zelf ook een vraag aan ons stellen op info@greensand.nl


1. Is er voldoende greenSand Olivijn?

Olivijn is één van de meest voorkomende mineralen en er is meer dan 20 maal zoveel aanwezig om al het CO2 te binden.

2. Waar wordt Olivijn gevonden?

Olivijn is op elk continent in grote hoeveelheden aanwezig. Het is een mantelgesteente dat bij de vorming van bij de meeste bergketens en bij vulkaanuitbarstingen omhoog is gekomen en aan de oppervlakte te vinden is.

3. Hoe is de reactie?

Mg2SiO4 + 4CO2 + 4H2O=>2Mg2+ + SiO2 + 4HCO3-
Olivijn reageert met water en CO2.

4. Is de reactie definitief?

Ja, de reactie is eenzijdig en het CO2 wordt dus definitief omgezet.

5. Hoeveel CO2 bindt 1 kg greenSand Olivijn?

1 kg greenSand Olivijn bindt 1 kg CO2.

6. Gaat de reactie snel?

Het gaat hier om een natuurlijke verwering van een mineraal. De reactie verloopt langzaam en is onder normale omstandigheden niet geschikt voor industriële processen. Je moet dan uitgaan van een snelheid van 1-10 µm per jaar.De verwering is een reactie die plaatsvindt aan het oppervlak van de steen. Voorbeeld: Een korrel van 1 mm doet er ongeveer 500 jaar over om te verweren.

7. Hoe kunnen we de reactie sneller laten verlopen?

We kunnen de reactie versnellen door het gesteente te vermalen waardoor het oppervlakte vergroot wordt. Meer invloed op de reactiesnelheid zijn: temperatuur, druk, pH-waarde, aanwezigheid van water en CO2 en de mogelijkheid tot uitwisseling van de gevormde ionen.

8. Wat zijn de neveneffecten?

Door het onttrekken van CO2 uit water treedt ontzuring op. Daarbij komen magnesium ionen, bicarbonaat en silica vrij. Deze reststoffen hebben een positieve bijdrage op het leefmilieu op het land en in het water. greenSand gaat de verzuring van grond tegen waardoor bekalken niet meer nodig is. Verder vult het geleidelijk de tekorten aan magnesium aan. Magnesium is een van de hoofdvoedingsstoffen voor planten. Het is essentieel voor de vorming van chlorofyl, het deel van de plant dat zorgt voor groei en voor de groene kleur. greenSand olivijn bevat tevens sporen mangaan, een belangrijk microvoedingsstof voor de groei van de planten.

9. Wat is greenSand?

greenSand is het mineraal Olivijn (Mg,Fe)2SiO4 in zand of steenvorm. Lees meer

10. Hoeveel greenSand kan ik uitstrooien in mijn tuin?

Men kan 500 gram per m2 uitstrooien voor voldoende voeding, dat komt er op neer op 10 kg greenSand over 16 m2. Om meer CO2 op te ruimen is het mogelijk om meer Olivijn per m2 te strooien. Dit heeft geen negatieve effecten op bloemen en planten. Ieder greenSand product levert een positieve bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering!

11. Kan men CO2 credits kopen met greenSand?

Ze zijn niet verhandelbaar op de markt, maar met greenSand CO2 Opruim Certificaten kun je je CO2-uitstoot door ons laten opruimen.

12. Is greenSand schadelijk voor huisdieren?

Nee, net zo onschadelijk als ander zand, stenen, potgrond en tuinaarde.

13. Kan ik groente kweken in greenSand potgrond of tuinaarde?

Ja. In greenSand potgrond zitten meer meststoffen dan in tuinaarde.

14. Wat gebeurt er met greenSand als het eenmaal de CO2 uit de lucht heeft gevangen?

greenSand verbindt zich met CO2 en verweert dan tot bicarbonaat, wat de natuurlijk proces is.
Het bicarbonaat verdwijnt als waterige oplossing uiteindelijk naar zee, waar het de verzuring neutraliseert en het bicarbonaat wordt vastgelegd als kalk.

15. Is greenSand effectief tegen gladheid?

Ja, greenSand is een gebroken materiaal waardoor het stroever is dan bijvoorbeeld rivierenzand. greenSand smelt geen sneeuw of ijs, maar zorgt direct voor een stroever oppervlak. Voordeel van zand strooien ten opzichte van zout is dat het geen planten, dieren of metalen aantast.

16. Wat is de LCA van greenSand?

LCA (Levenscyclusanalyse) is een methode om de totale millieubelasting van een product te bepalen gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Een uitvoerig LCA (Live Cycle Analyse) onderzoek heeft aangetoond dat het rendement 92% is. Zie hier de vereenvoudigde LCA.

17. Kost het delven, vermalen en transporteren niet veel meer CO2 dan de reactie oplevert?

Nee. Het delven, vermalen, transporteren en toepassen kost inderdaad energie en geeft CO2 uitstoot, maar het LCA-onderzoek toont aan dat het rendement 92-96% is.

18. Wat doet Olivijn precies?

Als Olivijn in contact komt met water, onttrekt het CO2 uit het water en 'valt' uiteen in zand, magnesium, bicarbonaat en ijzer. Lees meer.

19. Kan er door middel van Olivijn rookgassen gereinigd worden?

Onder normale omstandigheden gaat de reactie hiervoor te langzaam. Bij hogere temperaturen en druk gaat het heel goed. Hiervoor is een Olivijn-reactor in ontwikkeling.

20. Zit er Kalium (K) of Fosfor (F) in Olivijn?

Nee deze stoffen zitten niet in Olivijn.