Veel gestelde vragen

Klik op één van de vragen en het antwoord wordt uitgevouwen. Wil je meer weten?

Mail naar: info@greensand.nl


Alles over greenSand

greenSand Halfverharding | 2-6


Verkooppunten

Olivijn is één van de meest voorkomende mineralen en er is meer dan 20 maal zoveel aanwezig om al het CO2 te binden.

Olivijn is op elk continent in grote hoeveelheden aanwezig. Het is een mantelgesteente dat bij de vorming van de meeste bergketens en vulkaanuitbarstingen omhoog is gekomen en aan de oppervlakte te vinden is.

Mg2SiO4 + 4CO2 + 4H2O=>2Mg2+ + SiO2 + 4HCO3-

Het is een chemische reactie tussen een zuur (CO2=koolzuur) en een basisch gesteente (olivijn)

De reactie is eenzijdig en CO2 wordt definitief omgezet.

1 kg greenSand Olivijn bindt gemiddeld 1 kg CO2 afhankelijk van de grootte en omstandigheden.

Het betreft de natuurlijke verwering van het mineraal olivijn. De reactie verloopt langzaam met een snelheid van 1-10 µm per jaar. De verwering is een reactie die aan het oppervlak van de steen plaatsvindt.

De reactie versnelt door het gesteente te vermalen zodat het oppervlak vergroot wordt. Verder zijn van invloed: de temperatuur, druk, pH-waarde en de aanwezigheid van water en CO2.

Olivijn stenen en olivijn zand verweren zoals bijvoorbeeld ijzer in roest verweert. Het mineraal olivijn reageert door verwering met CO2 en water, waarbij bicarbonaat (=kalk) oplossingen gemaakt worden. Zo is greenSand olivijn een natuurlijke kalkvervanger en vult het geleidelijk magnesium aan. Magnesium is een belangrijke voedingsstof voor planten.

greenSand is gecertificeerd Olivijn (Mg,Fe)2SiO4 in zand of steenvorm. lees verder

500 gram greenSand per m2 geeft voldoende voeding.

Alle greenSand producten ruimen CO2 op en helpen tegen klimaatverandering!Met greenSand CO2 Opruim Certificaten kun je je CO2-uitstoot compenseren of extra helpen tegen klimaatverandering.

Voor huisdieren is greenSand Olivijn hetzelfde als zand en stenen.

Het mineraal olivijn reageert bij de verwering met CO2 en water, waarbij bicarbonaat (=kalk) oplossingen gemaakt worden. De kalkoplossingen gaan verzuring van de grond tegen. De pH gaat omhoog en wordt gestabiliseerd. Zo vult greenSand geleidelijk magnesium aan. 

1 kg greenSand olivijn heeft dus dezelfde werking als 1,43 kg kalk.

greenSand pot- en tuinaarde is rijk aan magnesium. Magnesium is een belangrijke voedingsstof voor planten. En essentieel voor de vorming van chlorofyl. Het zorgt dat licht en koolstof omgezet worden in voedingsstoffen (fotosynthese). Chlorofyl wordt ook wel bladgroen genoemd.

Door het strooien van greenSand worden wegen en stoepen stroef. Planten, dieren of metalen worden gespaard. En greenSand ruimt extra effectief CO2 door het contact met sneeuw en ijs.

LCA (Levenscyclusanalyse) is een methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de levenscyclus. Vanaf de winning van de grondstof tot productie, transport, gebruik en afvalverwerking. De Levenscyclusanalyse van greenSand heeft een zeer hoog rendement van 92% aangetoond.

Het delven, vermalen, transporteren en toepassen van greenSand vragen energie en geven CO2 uitstoot, echter het LCA-onderzoek toont aan dat het rendement 92% is. (160111 lca greensand olivijn spanje-nederland.pdf)


Als greenSand olivijn in contact komt met water, onttrekt het CO2 uit het water en 'valt' uiteen in zand, magnesium, bicarbonaat en ijzer.

Bij hoge temperatuur en hoge druk. Hiervoor is een Olivijn-reactor in ontwikkeling.

Nee deze stoffen zitten niet in greenSand olivijn. Het mineraal olivijn is een silicaat met de chemische formule: (Mg,Fe)2SiO4. Het is rijk aan magnesium en ijzer.