Cookie Instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk onze Cookie Statement en Privacy Statement

Geplaatst op: 29-5-2020

Hoe heet het mineraal dat ook wel peridoot of chrysoliet wordt genoemd?

2 voor 12. Astrid Joosten met vraag acht.

Antwoord: Olivijn. Olivijn is een belangrijk mineraal in gesteenten als het mantelgesteente peridotiet (duniet) en als kleine kristallen in basalt. Olivijn komt voor als ge steentevormend mineraal in mafische stollingsgesteenten en in bepaalde metamorfe gesteenten. Olivijn wordt gevormd in magma dat rijk aan magnesium en arm aan silica (siliciumdioxide) is.

CO2-opvang

Olivijn is genoemd als een goedkope wijze om CO2 uit de atmosfeer te onttrekken. Olivijn reageert relatief snel met het (zure) CO2 in de atmosfeer. De reactie is exotherm. De eindproducten van de reactie zijn, afhankelijk van de samenstelling van het olivijn, magnesiumcarbonaat, siliciumoxide (zand) en ijzeroxide. Het in Nederland commercieel verkrijgbare greenSand Olivijn bindt 1 kg CO2 per kg.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Olivijn


2v12_wat-ischrysoliet