Geplaatst op: 07-06-2013

Dijksma wil geen natuursubsidie meer voor boeren.

Boeren krijgen nu nog subsidie om de natuur te beschermen tegen intensieve landbouw. In het dagblad Trouw Dijksma bericht dat zij af wil van deze regeling. Het huidige stelsel dat individuele boeren voorziet van subsidie draagt onvoldoende bij aan het beschermen van de natuur en is veel te duur. Dijksma wil in de toekomst alleen nog subsidie geven aan boeren die zich hebben aangesloten bij collectieve initiatieven voor agrarisch natuurbeheer. Dit is minder kostbaar en zou zorgen voor een sterkere biodiversiteit tegenover de intensieve landbouw.

Intensieve landbouw heeft gevolgen voor de natuur. Het vele gebruik van kunstmest en het houden van veel vee zorgt voor een verstoorde ecologische kringloop. Steeds meer boeren staan daarom open voor een andere aanpak van landbouw die de natuur minder belast: het gebruiken van steenmeel als meststof. Olivijn kan worden toegevoegd aan dit steenmeel voor het binden van CO2 en het verhogen van de pH van de grond. greenSand was 16 mei bij een voorlichting over steenmeel in de landbouw.

Lees hier de conclusies van de "Dag van de Praktijk: steenmeel in de landbouw".