Geplaatst op: 12-06-2011

Oplossen broeikasprobleem

De hoogleraar geochemie Olaf Schuiling ziet in de toepassing van het mineraal olivijn (greenSand) een goedkope en effectieve oplossing voor het CO2- probleem. Hij wil bij wijze van proef een olivijnberg op de campus van de Universiteit Utrecht laten aanleggen.
Schuiling, emiritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, is al jaren een voorvechter van de toepassing van greenSand om CO2 in de atmosfeer te reduceren. Het olijfgroene mineraal [greenSand] reageert bij verwering relatief snel met het CO2, dat daarbij wordt omgezet in het onschuldige bi- carbonaat. Door greenSand uit te strooien wordt het contactoppervlak vergroot en de werking versterkt. Een bijkomend verschijnsel is dat greenSand (olivijn) wereldwijd in grote hoeveelheden voorkomt.
In de N-O polder is al eerder 6 ton greenSand over een hectare uitgestrooid en ondergespit.  Schuiling wil daar onderzoeken hoe snel greenSand (olivijn in zand-/ poedervorm) zijn werk doet in het relatief koude Nederland, omdat de verwering met name in een tropisch klimaat snel verloopt.
Nu is er het plan om op het terrein van de Universiteit Utrecht een olivijnberg te laten aanleggen. "Op het: ogenblik zoeken we sponsors voor deze opzet, vertelt hij. '",Met de berg willen we onderzoeken hoe en hoe snel het proces verloopt, hoeveel gezond mineraalwater we onder uit zo een berg kunnen tappen en dergelijke. De bedoeling is om de heuvel met een laag grond af te dekken en te planten. De rottende blaadjes en ademende bodemorganismen zorgen voor extra CO. Daardoor zal het regenwater dat door de bodem sijpelt rijker zijn aan de CO, die door de reactie met greenSand wordt vastgelegd. Schuiling hoopt dat een heuvel  bovendien de aandacht van het grote publiek trekt voor zijn olivijnideeën.
Hil ziet ook andere toepassingsmogelijkheden van de 'CO2-vreter'., zoals op daken en dakterrassen, in beton en wegen. De regering heeft nog niet positief gereageerd op dc brieven dIe Schuiling haar stuurde. Voor Minister Cramer (Milieubeheer)ren ze wel reden omTNO de bruikbaarheid van de methode te laten onderzoeken, DaarbIj concludeerde het instituut dat verspreiding van olivijn langs kustlijnen - zoals Schuiling bijvoorbeeld voorstelue - mel bruikbaar h,kL door onder andere rnmsport- en lijnstof •. raag¬stukken. Er is overigens een ondememing, greenSand, die het mineraal gemalen olivijn (greenSand) levert.