Veel gestelde vragen

Klik hieronder op één van de vragen en het antwoord wordt uitgevouwen. Uiteraard kunt u zelf ook een vraag aan ons stellen op info@greensand.nl


1. Is er voldoende greenSand Olivijn?

Olivijn is één van de meest voorkomende mineralen en er is meer dan 20 maal zoveel aanwezig om al het CO2 te binden.

2. Waar wordt Olivijn gevonden?

Olivijn is op elk continent in grote hoeveelheden aanwezig. Het is een mantelgesteente dat bij de vorming van de meeste bergketens en vulkaanuitbarstingen omhoog is gekomen en aan de oppervlakte te vinden is.

3. Hoe is de chemische reactie?

Mg2SiO4 + 4CO2 + 4H2O=>2Mg2+ + SiO2 + 4HCO3-
Het is een chemische reactie tussen een zuur (CO2=koolzuur) en een basisch gesteente (olivijn)

4. Is de reactie definitief?

De reactie is eenzijdig en het CO2 wordt dus definitief omgezet.

5. Hoeveel CO2 bindt 1 kg greenSand Olivijn?

1 kg greenSand Olivijn bindt 1.25 kg CO2.

6. Hoe verloopt de reactie?

Het is de natuurlijke verwering van een mineraal. De reactie verloopt langzaam met een snelheid van 1-10 µm per jaar. De verwering is een reactie die aan het oppervlak van de steen plaatsvindt.

7. Kan de reactie sneller verlopen?

De reactie versnelt door het gesteente te vermalen zodat het oppervlak vergroot wordt. Verder zijn van invloed: de temperatuur, druk, pH-waarde, aanwezigheid van water en CO2.

8. Hoe ruimt greenSand CO2 op?

Olivijn stenen en olivijn zand verweren zoals ijzer verweert in roest. Het mineraal olivijn reageert bij de verwering met CO2 en water, waarbij bicarbonaat (=kalk) oplossingen gemaakt worden. Het vult het geleidelijk het tekort aan magnesium. Magnesium is een van de belangrijkste voedingsstoffen voor planten.

9. Wat is greenSand?

greenSand is het mineraal Olivijn (Mg,Fe)2SiO4 in zand of steenvorm. Lees meer

10. Hoeveel greenSand kan ik uitstrooien in mijn tuin?

500 gram greenSand per m2 zorgt voor voldoende voeding. Alle greenSand producten leveren een positieve bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering!

11. Kan je greenSand CO2 credits kopen?

Met greenSand CO2 Opruim Certificaten kun je je CO2-uitstoot compenseren.

12. Is greenSand schadelijk voor huisdieren?

Voor huisdieren is greenSand Olivijn hetzelfde als zand of stenen.

13. Groente kweken in greenSand potgrond of tuinaarde?

In greenSand potgrond zitten meer voedingsstoffen dan in tuinaarde.

14. Hoe voedt greenSand de tuin?

greenSand verbindt zich met CO2 en verweert tot bicarbonaat (=kalk) en zand. De kalkoplossingen gaan verzuring van de grond tegen. De pH gaat omhoog en wordt gestabiliseerd.

15. Is greenSand effectief tegen gladheid?

Door het strooien van zand worden geen planten, dieren of metalen aangetast wat zout wel doet. greenSand is een gebroken materiaal waardoor het stroever is dan rivierenzand. En door het contact met sneeuw en ijs ruimt greenSand extra effectief CO2.

16. Wat is de LCA van greenSand?

LCA (Levenscyclusanalyse) is een methode om de totale millieubelasting van een product te bepalen gedurende de levenscyclus, als winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Een uitvoerig LCA (Live Cycle Analyse) onderzoek heeft aangetoond dat het rendement van greenSand 92% is. Zie hier de vereenvoudigde LCA.

17. Belast de productie van greenSand het milieu?

Het delven, vermalen, transporteren en toepassen van greenSand vragen energie en geven CO2 uitstoot, echter het LCA-onderzoek toont aan dat het rendement 92-96% is.

18. Hoe verweert Olivijn?

Als Olivijn in contact komt met water, onttrekt het CO2 uit het water en 'valt' uiteen in zand, magnesium, bicarbonaat en ijzer. Lees meer.

19. Kunnen rookgassen met olivijn gereinigd worden?

Bij hoge temperatuur en hoge druk. Hiervoor is een Olivijn-reactor in ontwikkeling.

20. Zit er Kalium (K) of Fosfor (F) in Olivijn?

Nee deze stoffen zitten niet in Olivijn.